Ocean of Sound -työpaja

Lauantaina 23.3. klo 15 – 17

((ENGLISH BELOW))

Mikko Heikinpojan yliääni – ja kurkkulaulutyöpaja Lentävässä Matossa!

Äänen tuottama värähtely on portti transsin maailmaan. Kulttuurit ympäri maailman ovat tienneet tämän jo aikojen alusta alkaen. Varsinkin shamanistiset kulttuurit, jotka rummuttamalla ja mantraamalla matkustivat muuntuneiden tajunnantilojen maailmaan. Kurkkulaulu on ollut suosittu tapa saavuttaa näitä tiloja monissa heimoissa Keski-Aasiassa ja buddhalaisten munkkien keskuudessa Tiibetissä. Nyt, kiitos vapaan tiedon liikehdinnän ja internetin, tämä harvinainen taito on tullut myös meidän saataville ja harjoittajien määrä kasvaa. Harjoittamalla yliääni – ja kurkkulaulua on mahdollista tehdä ihmeitä omalle äänelle, kun se tehdään oikein ja tiedostaen. Äänesi aukeaa ja tulee vahvemmaksi, mikä auttaa ilmaisemaan tunteita ja intentioita.

Mikko Heikinpoika on kehittänyt verrattain helpon, hauskan ja energisen tavan opettaa yliääni – ja kurkkulaulantaa. Sinulla ei tarvi olla aiempaa kokemusta äänen kanssa työskentelystä eikä sinulla tarvitse olla musikaalista taustaa. Yhdessä luomme äänen meren! Tervetuloa avaamaan äänesi juurille ♥

Työpajan hinta 35€/30€
Alennettu hinta opiskeljoille, työttömille, äitiyslomalaisille ja eläkeläisille.
Maksuvälineenä käy myös liikunta – ja kulttuurisetelit.
Jos et pääsekään paikalle, muistathan perua varauksesi – perumatta jääneet varaukset veloitetaan.

Mikko Heikinpojan kanssa työskennelleet kertovat:

”Mikko Heikinpoika auttoi johtamaan Tuvan Khoomey-tunteja Sai-Xonashin kurkkulaulutyöpajakiertueella elokuussa 2015. Suosittelemme häntä opettajaksi heille, jotka haluavat oppia Tuvan Khoomey-tekniikkaa. Mikko on mahtava muusikko, jolla on oma uniikki tyyli. Hänen opetustekniikkansa on tehokas ja auttaa sinua ottamaan ensiaskeleesi laulajana tai kehittämään jo olemassaolevia taitojasi.”
-Evgeny Saryglar, People’s Khoomeyzhy of the Republic of Tuva, muusikko Tuvan National orkesterista-

”Mikko Heikinpoika ei ole vain mahtava kurkkulaulaja vaan myös mainio opettaja! Kahden tunnin työpaja oli samaan aikaan erittäin informatiivinen ja ohjeistava, mutta myös hauska ja energinen. Harjoitukset antoivat helposti lähestyttävän tavan kurkkulaulantaan, myös heille jotka ovat enemmän tottuneet länsimaalaiseen laulamistyyliin. Suosittelen lämpimästi!
-Eeva-Maija Vehvilainen, a vocal pedagogy student-

*******
Mikko Heikinpoika’s overtone and throat singing workshop at Lentävä Matto!

Sound vibration is a gateway into trance. Human cultures all around the world have felt this since the beginning of time. Especially the shamanic cultures, who by means of drumming and chanting entered altered states of consciousness. Throat singing has been the method of choice for many nomadic tribes of Central Asia and the Buddhist monks of Tibet. Now, thanks to the internet, this rare skill has become accessible for us westerners and there is a growing number of practitioners among us. Practising overtone and throat singing can do wonders to ones voice if done consciously. It will open it and make it stronger, thus helping to express emotions and intensions.

Mikko Heikinpoika has an relatively easy, fun and energetic method of teaching overtone and throat singing. No previous vocal training or musical background is required as this is beyond music and more easily accessible than many think. Together we will form an ocean of sound. Welcome to open your voice! ♥

Price for the workshop is 35€/30€
Discount price is for people with low income (students, unemployed etc..)
If you can’t attend, please cancel your booking. Uncanceled bookings will be charged aswell.

“Mikko Heikinpoika was helping to lead Tuvan Khoomey lessons during the Sai-Xonash throat singing workshop tour in August 2015 and we recommend him to those who want to learn Tuvan Khoomey as we consider him as an excellent western Khoomey teacher who has brilliant skills in Khoomey and as an artist. He is a wonderful musician with his own style. His methods in teaching Tuvan Khoomey are very efficient and they will help you to make your first steps as well as to develop your skills as an already practicing Khoomey singer.”
-Evgeny Saryglar, People’s Khoomeyzhy of the Republic of Tuva, musician of the Tuvan National orchestra-

“Mikko Heikinpoika is not only a great throat singing artist but also an excellent teacher! The two hour workshop was at the same time very informative and instructive as well as fun and energetic. The exercises gave a very approachable angle to throat singing, even for one who is more used to the western way of singing. I warmly recommend!
-Eeva-Maija Vehvilainen, a vocal pedagogy student-